Privacyverklaring

 

Hashem Training en Coaching gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van Hashem Training en Coaching diensten. Door middel van deze Privacyverklaring krijgt u inzicht in het beleid wat gevoerd wordt ten aanzien van de omgang met persoonlijke informatie.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle door ons (of zorgvuldig geselecteerde derde partijen die namens ons optreden) verzamelde of aan ons verstrekte persoonlijke informatie. “Persoonlijke informatie” is elk type informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. U hoeft geen persoonlijke informatie aan ons te verstrekken voordat u op onze website kunt browsen.

 

We verzamelen persoonlijke informatie wanneer:

 • U een product of dienst aanschaft;
 • U als gebruiker inlogt op onze systemen;
 • U ondersteuning vraagt met betrekking tot een product;
 • U verzoekt om informatie;
 • U participeert in onderzoeken;
 • U participeert in promoties;
 • U ons contacteert via Mail, Facebook, Instagram of WhatsApp.

De types persoonlijke informatie die verzameld kunnen worden zijn onder andere:

 • Uw voor- en achternaam;
 • De naam van uw organisatie;
 • Uw huisadres en/of factuuradres (incl. straatnaam, woonplaats, postcode en land);
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Alle informatie over u die we online verzamelen en bewaren in relatie tot uw

account, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Ook wordt uw IP adres geregistreerd. Een IP adres is een uniek identificatiemiddel waar apparaten gebruik van maken om te identificeren en te communiceren met elkaar op het internet.

Hashem Training en Coaching kan de verzamelde informatie over u gebruiken om de systemen te laten opereren. Informatie wordt alleen gebruikt voor het doel waarmee u de betreffende informatie invoert.

Uw persoonlijke informatie kan ook gebruikt worden om met u te communiceren. Bepaalde verplichte servicemededelingen kan uw worden toegestuurd, zoals welkomstbrieven, herinneringen met betrekking tot facturen, informatie over problemen met technische diensten, en mededelingen met betrekking tot ondersteuning.

Als u erom gevraagd heeft om promotiemateriaal van ons te ontvangen, kunnen we ook uw persoonlijke informatie gebruiken (maar niet openbaar maken) ter promotie en verkoop van overige producten, diensten en speciale aanbiedingen van ons waarin u wellicht geïnteresseerd zult zijn.

Informatie

Wij houden uw persoonlijke informatie vertrouwelijk. We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of leasen aan anderen. Indien wij informatie zouden willen delen of gebruiken op manieren die niet direct gerelateerd zijn aan de manier waarop u toestemming hebt gegeven bij het aanschaffen van het product, vragen we u altijd om toestemming.

Sommige van onze producten zullen co-branded zijn en aangeboden worden in samenwerking met bedrijven die niet aan ons gelieerd zijn. Wanneer u deze producten registreert, zullen zowel wij als het andere bedrijf de door u verstrekte informatie ontvangen.

We kunnen uw persoonlijke informatie toegankelijk of openbaar maken wanneer wij ervan overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: (a) aan de wet te voldoen of een op ons betrekking hebbende juridische procedure; (b) te voldoen aan een verzoek om informatie van de politie of overheidsinstanties, (c) onze rechten of eigendommen te beschermen en verdedigen (inclusief de handhaving van onze overeenkomsten); of (d) te handelen in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van onze werknemers of het publiek te beschermen.

Wij kunnen samengaan met, overgenomen worden door, of uitgebreid worden met andere bedrijven. We zullen tijdens dit type transacties de passende bescherming van persoonlijke informatie nastreven.

Beveiliging

Wij nemen het vertrouwen dat u in ons stelt serieus. Ter bescherming tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, openbaarmaking, of aanpassing van uw persoonlijke informatie, zullen we passend fysieke, technische en administratieve maatregelen treffen. Fysieke veiligheid is ontworpen om ongeautoriseerde toegang tot de apparatuur met gegevensbestanden en fysieke exemplaren van documenten te voorkomen. Elektronische veiligheidsmaatregelen, zoals firewalls, toegangsbeperkingen, en encryptie, bieden bescherming tegen hacking en andere types van ongeautoriseerde toegang. De leverancier van ons serverpark limiteert de toegang tot persoonlijke informatie, tot de personen in onze organisatie, of onze medewerkers, die specifieke bedrijfsmatige doelstellingen hebben met betrekking tot het onderhouden en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens.

Hashem Training en Coaching heeft ten behoeve van de beveiliging van persoonsgegevens onder meer de volgende maatregelen getroffen, inclusief organisatorische controle daarop:

 • Inbraakalarm;
 • Beveiligde (versleutelde) opslag van gegevensbestanden;
 • Logische toegangscontrole met wachtwoord en/of pincode;
 • Traceerbaarheid met betrekking tot het gebruik en/of toegang tot
 • persoonsgegevens is geborgd (logging);

Links

Sommige pagina’s van onze websites kunnen links bevatten naar websites van klanten of derde partijen. Wij bevestigen niet en hebben geen controle over de privacy activiteiten of inhoud van dergelijke websites. We raden u aan aandachtig het privacybeleid van iedere website die u bezoekt te lezen.

Contact

Wij spannen ons in om uw bestanden compleet, up-to-date, en accuraat te houden. Wanneer u wenst contact met ons op te nemen, toegang te hebben tot uw persoonlijke informatie, of deze persoonlijke informatie wenst te updaten of te corrigeren, kunt u altijd contact met ons opnemen door ons te bereiken via de contactformulier op de contact pagina.

Toestemming en overeenstemming

Door het gebruik van deze website geeft u aan akkoord te gaan met de toepasselijkheid van de voorwaarden van deze Privacyverklaring. Wanneer u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen persoonlijke informatie te verstrekken aan deze website.

Veranderingen in deze Verklaring

Wanneer wij deze verklaring veranderen, zullen we de herziene verklaring hier plaatsen, samen met de datum van de herziening. Wanneer we wezenlijke veranderingen aanbrengen in deze verklaring, zullen we ook een waarschuwing op onze homepage plaatsen. Elke verandering zal slecht van toepassing zijn vanaf de datum van herziening.

Hashem Training en Coaching

Amsterdam, Juli 2021