Artikel 10: aansprakelijkheid Het gebruik van faciliteiten binnen FIGHT DISTRICT geschiedt geheel op eigen risico. FIGHT DISTRICT en Hashem Coaching en Consulting BV kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, diefstal of brand en andere schadeveroorzakende gebeurtenissen. Dit geldt ook voor het parkeerterrein bij FIGHT DISTRICT. Tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te verwijten is. U bent zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat bij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico zijn. Tevens zal u FIGHT DISTRICT en Hashem Coaching en Consulting BV ten deze vrijwaren voor aanspraken van eventuele derden. De kickboks workshop is niet bedoelt om pijn of blessures op te lopen. Slechts het gevoel van “echt kickboksen” wordt nagebootst.